Support
บริษัท เอสวีบีแพ็คกิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
081 3085247(คุณแมว), 081-7033002(คุณจุ๋ม)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

หลักการขนส่งสินค้า

jeerawan | 22-08-2555 | เปิดดู 9101 | ความคิดเห็น 0

 การจะเลือกบริษัทขนสงสินค้าซักที่เราต้องดูความน่าเชื่อถือของเค้าด้วย อย่าดูเพียงภายนอกหรือสถานที่ตั้งบริษัทเพียงอย่างเดียวหรือไม่ก็สอบถามจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อนว่าเป็นอย่างไร เพราะข้าวของเครื่องใช้ของเรา จนไปถึงสินค้าต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นของมีค่าทั้ง หากเกิดการเสียขายขึ้นมาก็จะไม่คุ้มกัน

ความคิดเห็น

วันที่: 15-06-2024

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

  บริษัท สุวรรณภูมิ แพ็คกิ้ง แอนด์ มูฟ จำกัด  Tel 02-7383371  , 02-7389707  Fax. 02-7383381